(دیدگاه 1 کاربر)

جزوه ایمونولوژی بیماری های عفونی

جزوه ایمونولوژی بیماری های عفونی 

(ایمونولوژی بالینی)

دکتر نوربخش

ورودی 91 : بیمارستان امام خمینی

تعداد صفحات: 9 صفحه

فرمت: پی دی اف

5,000 تومان

اشتراک گذاری

پسورد فایل فشرده:

www.ketabnic.ir

برای استفاده از کد تخفیف 50 درصدی ویژه اعضای سایت ، وارد حساب کاربری خود شوید

توضیحات محصول
درباره درس ایمونولوژی بیماری های عفونی

در سال های اخیر شاهد پیشرفت بی نظیر علم ایمونولوژی (Immunology) در تمامی حیطه های پزشکی بوده ایم و فصل جدیدی از تحقیقات را در زمینه های مختلف از تشخیص تا درمان، پیش روی محققین قرار داده است. تلفیق ایمونولوژی پایه با بالین و ارتباط آن با سایر رشته های علوم پایه پزشکی، جاذبه های علمی زیادی را ایجاد کرده و زمینه و بستر مناسبی را در درمان بیماری های مختلف فراهم نموده است.

امروزه کتاب های معتبری در حیطه علم ایمونولوژی وجود دارد که ماخذ گرانبهایی برای محققین و دانشجویان گرامی است. با این وجود یکی از مشکلات اساسی در سیستم آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، عدم درک دانشجویان از این علم شیرین و پر جاذبه است که تا حدودی در رفع مشکلات آموزشی و بیان سنگین کتب و رفرانس های موجود در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود.

هدف از این فرادرس این است که جهت فهم آسان و کامل علم ایمونولوژی به کمک تصاویر گویا و انیمیشن های برگرفته از مراجع معتبر دنیا، مفاهیم ابتدایی و پایه ایمونولوژی در اختیار دانشجویان عزیز در مقاطع تحصیلی مختلف قرار گیرد، لذا این آموزش با هدف تفهیم ساده ایمنی بدن، سلول ها و ارگان های موثر در ایمنی بدن، مکانیسم های دخیل در شکل گیری پاسخ ایمنی، بیماری ها و نقص های مرتبط با سیستم ایمنی و آشنایی با علائم بالینی و آزمایشگاهی مرتبط با این بیماری ها گردآوری شده است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مروری بر پاسخ های سیستم ایمنی
  • ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی
  • ایمنی ذاتی
   • ویژگی های ایمنی ذاتی
   • اجزای سلولی سیستم ایمنی ذاتی
  • ایمنی اکتسابی
   • ویژگی های اصلی پاسخ های ایمنی اکتسابی
   • مروری بر ایمنی هومورال (Humoral) و ایمنی وابسته به سلول
 • درس دوم: سلول ها و بافت های سیستم ایمنی
  • سلول های سیستم ایمنی
   • فاگوسیت ها
   • ماست سل ها (Mastcell)، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها (Eosinophils)
   • لنفوسیت ها (Lymphocyte)
   • سلول های کشنده طبیعی و سلول های لنفاوی ذاتی ترشح کننده سایتوکاین (Cytokine)
  • آناتومی و عملکردهای بافت های لنفاوی
   • مغز استخوان
   • تیموس (Thymus)
   • سیستم لنفاوی
   • طحال
  • سیستم ایمنی پوستی و مخاطی
 • درس سوم: ایمونوگلوبولین ها، ساختمان و انواع آن ها
  • ساختمان اولیه مولکول های ایمونوگلوبولین (Immunoglobulin)
  • مکانیسم های عمل آنتی بادی
  • کلاس آنتی بادی ها و آثار بیولوژیک آن ها
   • ایمونوگلوبولین G یا IgG
   • ایمونوگلوبولین A یا IgA
   • ایمونوگلوبولین M یا IgM
   • ایمونوگلوبولین D یا IgD
   • ایمونوگلوبولین E یا IgE
 • درس چهارم: آنتی ژن، خصوصیات آنتی ژن و انواع آنتی ژن
  • تعریف آنتی ژن و ایمونوژن (Immunogen)
  • اپیتوپ (Epitope)
  • انواع اپیتوپ از لحاظ ساختمان
   • هاپتن (Hapten)
 • درس پنجم: سیستم کمپلمان (Complement)
  • ویژگی های سیستم کمپلمان
  • تقسیم بندی و نامگذاری اجزای کمپلمان
  • مسیرهای فعال شدن کمپلمان
  • تنظیم فعالیت کمپلمان
  • وظایف کمپلمان
 • درس ششم: مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC)
  • کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC)
  • ویژگی های ساختمانی مولکول MHC
  • مکانیسم عرضه آنتی ژن به وسیله مولکول MHC کلاس یک
  • مکانیسم عرضه آنتی ژن به وسیله مولکول MHC کلاس دو
  • عرضه آنتی ژن های غیر پروتئینی
 • درس هفتم: لنفوسیت T
  • ویژگی های عمومی لنفوسیت T
  • وظایف لنفوسیت های T
  • ویژگی کمپلکس TCR
  • لنفوپوئز لنفوسیت T
   • نقش تیموس در بلوغ سلول T
   • مراحل بلوغ سلول T
   • روندهای گزینش در بلوغ سلول های T
  • ایمونوپوئز لنفوسیت های T
   • پاسخ های عملکردی لنفوسیت های T
   • تمایز سلول های T-CD4+ به زیرجمعیت های مختلف سلول T
 • درس هشتم: لنفوسیت B
  • ویژگی ها و وظایف لنفوسیت های B
  • تکامل لنفوسیت های B
   • مراحل تکامل لنفوسیت B
   • گزینش گنجینه سلول های B بالغ
    • سلسله وقایع پاسخ سلول B به آنتی ژن های پروتئینی وابسته به سلول T
     • فعال شدن اولیه و مهاجرت سلول های T یاریگر و سلول های B
     • عرضه آنتی ژن توسط سلول های B
     • فعال شدن خارج فولیکولی سلول B
     • واکنش سلول B در مراکز زایگر
     • ایزوتایپ سوئیچینگ زنجیره سنگین
     • جهش سوماتیک در ژن های ایمونوگلوبولین و گزینش سلول های B با میل پیوندی بالا
     • تمایز سلول B به پلاسمای سل های ترشح کننده آنتی بادی
     • تولید سلول های B خاطره
    • پاسخ های لنفوسیت B به آنتی ژن های مستقل از سلول T
 • درس نهم: مرگ سلول
  • آپوپتوزیس (Apoptosis)
  • انواع آپوپتوز
 • درس دهم: بیماری های خودایمن
  • آسیب شناسی خودایمنی
  • عوامل زمینه ساز بیماری های خودایمن
  • نمونه هایی از بیماری های خودایمن
   • لوپوس (Lupus)
   • آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis)
   • مالتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis)
   • دیابت ملیتوس وابسته به انسولین نوع اول
   • تیروئیدیت هاشیموتو (Hashimoto’s thyroiditis)
   • سیلیاک (Coeliac)
  • انواع روش های ایمونوتراپی
 • درس یازدهم: نقص ایمنی و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (HIV)
  • ویژگی های عمومی بیماری های نقص ایمنی
  • نقص ایمنی اولیه
  • نقص ایمنی ثانویه
  • انواع نقص ایمنی اولیه
   • نقص ایمنی وابسته به لنفوسیت B و آنتی بادی
    • پاتوفیزیولوژی
    • تظاهرات بالینی
   • نقص ایمنی وابسته به لنفوسیت T
    • پاتوفیزیولوژی
    • تظاهرات بالینی
   • نقص فاگوسیت ها
    • پاتوفیزیولوژی
    • تظاهرات بالینی
    • نقص کمپلمان
  • ویژگی های مولکولی و بیولوژیک ویروس HIV
  • بیماری زایی ویروس HIV و روش های انتقال بیماری
  • تظاهرات بالینی بیماری ایدز
  • پاسخ ایمنی در برابر ویروس HIV
 • درس دوازدهم: اختلالات ازدیاد حساسیت
  • مکانیسم ها و طبقه بندی واکنش های ازدیاد حساسیت
  • ازدیاد حساسیت تیپ I
   • مراحل ایجاد ازدیاد حساسیت تیپ I
   • انواع سلول ها و مدیاتورها در ازدیاد حساسیت تیپ I
   • اختلالات آلرژیک و انواع بیماری های ازدیاد حساسیت تیپ I
  • ازدیاد حساسیت تیپ II
   • انواع ازدیاد حساسیت تیپ II
  • ازدیاد حساسیت تیپ III
   • انواع ازدیاد حساسیت تیپ III
  • ازدیاد حساسیت تیپ IV
 • درس سیزدهم: ایمنی در برابر تومورها
  • آنتی ژن های توموری
  • پاسخ های ایمنی در برابر تومورها
   • پاسخ های ایمنی ذاتی در برابر تومورها
   • پاسخ های ایمنی آداپتیو (Adaptive) در برابر تومورها
  • مکانیسم گریز تومورها از سیستم ایمنی
  • ایمونوتراپی تومورها
 • درس چهاردهم: ایمونولوژی (Immunology) پیوند
  • انواع پیوند
  • پاسخ های ایمنی در پیوند
  • انواع رد پیوند
   • رد پیوند فوق حاد
   • رد پیوند حاد
   • رد پیوند مزمن
   • پاسخ عضو پیوندی علیه میزبان
  • پیشگیری و درمان رد آلوگرافت
 • درس پانزدهم: واکسن
  • انواع واکسن
   • واکسن های باکتریایی و ویروسی
   • DNA واکسن
   • واکسن های آنتی ایدیوتایپ
  • ادجوان ها و عوامل تعدیل کننده ایمنی
  • بیولوژی پاسخ ایمنی در واکسیناسیون
  • مثال هایی از انواع واکسن ها
   • واکسن BCG
   • واکسن فلج اطفال
   • واکسن مننژیت
   • واکسن هپاتیت
   • واکسن هاری
   • واکسن سه گانه
   • واکسن سرخچه
   • واکسن سرخک
   • واکسن اوریون
   • واکسن کزاز
  • برنامه واکسیناسیون کشوری

جزوه ایمونولوژی بیماری های عفونی

مفید برای رشته های
 • دندانپزشکی
 • پزشکی
 • پرستاری
guest
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من

به گروه درخواست کتاب ما در تلگرام ملحق شوید